SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 7, 2017

Islam mengatur urusan dunia dan akhirat.

"Al-Qur'an ini kitab yang Kami turunkan kepada nabi Kami, Muhammad َshalallahu alaihi wassalam, yang mengandung banyak kebaikan, patuhilah perintah dan larangannya serta bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kalian menyelisihi perintah-Nya, semoga kalian dirahmati sehingga selamat dari adzab-Nya dan meraih pahala-Nya." [Qs. Al-An'am; 6:155].

"Wahai Rasul, katakan kepada orang-orang musyrik itu, "Sungguh, aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku ke jalan yang lurus yang menyampaikan ke Surga-Nya, yaitu din Islam yang mengatur urusan dunia dan akhirat, itulah din tauhid, din Ibrahim alaihissalam; dan Ibrahim itu tidaklah termasuk orang yang menyekutukan Allah dengan lain-Nya."  [Qs. Al-An'am; 6:161.
(At-Tafsir Al-Muyassar)At-Tafsir Al-Muyassar)

Jika din Islam mengatur urusan dunia dan akhirat, bagaimana mungkin dikatakan orang-orang yang mengikuti alQur'an dan as Sunnah, keseluruhannya, itu ber-ideologi radikal?
Allahul mustaan...

No comments:

Post a Comment