SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 1, 2017

Mereka akan mengembalikanmu kepada kekafiran

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikanmu kebelakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah,) Allah-lah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik penolong ." 
[QS. Ali 'Imram : 149-150]
Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar tidak mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, keta'atan kepada mereka akan menyebabkan kebinasaan didunia dan akhirat. (Tafsir Ibnu Katsir)., 

No comments:

Post a Comment