SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 12, 2017

Pemimpin Dalam Petunjuk

"Di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan, terdapat segolongan orang mulia yang mengikuti petunjuk kebenaran, mendakwahkan nya, serta memutuskan perkara dan menegakkan keadilan ditengah-tengah manusia dengannya. Mereka itulah para 'PEMIMPIN DALAM PETUNJUK' yang dikaruniai oleh Allah kenikmatan berupa keimanan dan amal shalih." [Al-A'raf; 7:181].  {At-Tafsir Al-Muyassar}

No comments:

Post a Comment