SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 6, 2017

Mengapa Islam terasa sangat asing hari ini?

Saat ini Islam terasa sangat asing. Mereka yang benar-benar mengikuti alQu'ran dan as-Sunnah sangatlah sedikit. Ini oleh kerana kebanyakan manusia hari ini, beragama mengikut prasangka, pendapat dan hawa nafsu. Mereka beramal kebanyakannya berdasar kan dari tradisi budaya nenek moyang.....

"Tidaklah mereka berjalan kecuali diatas apa yang mereka sangka sebagai kebenaran berdasarkan tradisi para leluhur mereka. Mereka hanyalah menduga dan berdusta."  
[Qs. Al-An'am; 6:116] . (At-Tafsir Al-Muyassar)

No comments:

Post a Comment