SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 25, 2017

Sabarnya orang mulia dan sabarnya orang yang hina..

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata;
"Orang mulia bersabar dalam bingkai keta'atan kepada Allah al-Rahman, akan tetapi orang yang hina bersabar dalam bingkai kepatuhan kepada setan."
('Idah al-Shabirin wa Dzakhirah al-Syakirin)

No comments:

Post a Comment