SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 16, 2017

Sejelek-jelek makhluk

"Sungguh sejelek-jelek makhluk yang bergerak di permukaan bumi bagi Allah adalah orang-orang kafir yang terus-menerus dalam kekafiran, mereka tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, tidak mengakui keesaan-Nya, dan mengikuti syariat-Nya. [Qs. Al-Anfal; 8:55]

"Di antara makhluk-makhluk jelek tersebut adalah orang-orang Yahudi yang terikat perjanjian denganmu untuk tidak memerangimu dan tidak membantu seorang pun yang memerangimu, kemudian mereka melanggar perjanjian berkali-kali tanpa merasa takut kepada Allah."
[[Qs. Al-Anfal; 8:56] {At-Tafsri Al-Muyassar}

No comments:

Post a Comment