SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 5, 2017

Jangan ditipu oleh dunia!

Allah َAzza wa Jalla berfirman yang ertinya,
"Kehidupan dunia ini pada umumnya tidak lain hanyalah tipuan dan kebatilan. Sedangkan amal shalih untuk kampung Akhirat adakah lebih baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka takut akan adab-Nya dan menjauhi kedurhakaan kepada-Nya. Apakah kalian tidak mampu memahami dengan akal kalian, wahai orang-orang musyrik yang tertipu dengan perhiasan dunia, sehingga kalian mengedepankan yang fana mengalahkan yang baka?"
[Qs. Al-An'am; 6;32] 
At-Tafsir al-Muyassar

No comments:

Post a Comment