SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 26, 2013

Tentang bersandarnya Rasul pada tongkat ketika berkhutbah

"Rasulullah shallallahu alaihiwassalam apabila berdiri untuk berkhutbah, maka beliau mengambil sebuah tongkat untuk dijadikannya sebagai sandaran, sedangkan beliau diatas mimbar."
Hadits No. 964.

Sheikh al-Albani mengatakan riwayat ini tidak ada sumber aslinya --terlebih dengan tambahannya.  Sebab dalam sanadnya terdapat perawi bernama Yahya bin Abi Hayyah yang berjulukan Abu Jinab dinyatakan daif, disebabkan ia banyak mencampur aduk riwayat/ perawi.

Riwayat ini tidak dijumpai termaktub dalam Sunan Abu Daud, bahkan tidak ada pula dalam sunan yang lain.

Kesimpulannya, tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah shallallahu alaihiwassalam yang shahih yang menerangkan bahwa beliau menggunakan tongkat atau busur panah untuk dijadikannya sebagai sandaran dalam berkhutbah di atas mimbar. Wallahu a'alam.

Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu' Jilid 2.

No comments:

Post a Comment