SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 25, 2014

Tempat yang paling disukai Allah

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang."   [QS. An-Nuur: 36]

Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat paling disukai Allah, tempat hamba-hamba-Nya beribadah dan mengesakan-Nya. Allah berfirman: 'Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan.." yakni, yang telah diperintahkan untuk dipelihara dan dijaga kebersihannya dari kotoran dan dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia yang tidak layak dilakukan di dalamnya. [Tafsir Ibnu Katsir]

Abdullah bin Abbas mengatakan; "Allah melarang perbuatan sia-sia didalamnya." Sementara Qatadah mengatakan; "Maksudnya adalah masjid-masjid yang telah Allah perintahkan untuk membangun, memakmurkan, memuliakan dan menjaga kebersihannya." Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar radiyallahuanhu berkata; "Bangunlah masjid untuk masyarakat yang cukup untuk menaungi mereka, janganlah mewarnainya merah atau kuning kerana dapat menganggu kekhusyu'an mereka."  [Lihat tafsir Ibnu Katsir]

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Aku tidak diperintah untuk membangun masjid, yakni menghiasinya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka." [HR. Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas].

Kalau dihiasi masjid saja dilarang, bagaimana pula sebuah pusat yang ditempatkan didalam sebuah masjid, digunakan untuk perjumpaan antara agama dalam rangka menghangatkan hubungan sesama, mengantarkan penyambutan 'Tahun Baru'. Pusat Harmoni ini juga digunakan untuk penganut agama lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang agama selain Islam. Hingga saling "hangatnya" hubungan dengan kaum non Muslim  tembok-tembok pusat ini dihiasi dengan bermacam-macam gambar, ada gambar paderi dengan salibnya.

Walhal Allah melarang perbuatan sia-sia di dalam masjid, melarang bergambar, melarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir..... 
Allaahul Musta'an ..

No comments:

Post a Comment