SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 19, 2017

Banyak penceramah, sedikit ulamanya!

Dari Abu Dzar, secara marfu' (sandaran pada Nabi) : (2570)
"Sungguh, hari ini kalian berada pada zaman yang banyak ulamanya dan sedikit penceramahnya. Kerana itu, barang siapa yang meninggalkan sepersepuluh dari yang diketahuinya maka dia akan binasa. Dan sungguh, kelak akan tiba suatu zaman yang banyak penceramahnya dan sedikit ulamanya. Pada waktu itu, barang siapa yang berpegang teguh kepada sepersepuluh dari yang diketahuinya maka dia akan selamat."
Hadith no. 2510, Silsilah Hadith Shahih oleh Syaikh Al-Albani.

No comments:

Post a Comment