SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 7, 2017

Mendakwahkan Sunnah itu pahit

Mereka berkata: "Hai,Syu'aib, apakah agamamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang di ibadahi oleh bapak-bapak kami.... "  [QS. Huud :87]

'Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami...' Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa disisi kami.'  [QS. Huud : 91].

'Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang di ibadahi oleh mereka. Mereka tidaklah beribadah melainkan sebagaimana nenek-moyang mereka beribadah dahulu."  [QS. Huud: 109].

Orang-orang musyrik, sesungguhnya apa yang mereka ibadahi itu merupakan suatu kebatilan, kebodohan dan kesesatan, kerana mereka hanyalah beribadah kepada apa yang di ibadahi oleh bapak-bapak mereka sebelumnya, maksudnya mereka tidak mempunyai pegangan dalam apa yang mereka kerjakan kecuali hanyalah mengikuti bapak-bapak mereka dalam kebodohan dan Allah akan membalas perbuatan mereka dengan balasan yang paling sempurna, maka kepada seorang pun, meskipun mereka mempunyai kebaikan dan Allah telah membalasnya di dunia sebelum di akhirat.
"Dan sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan (terhadap) mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun."  [QS. Huud: 109].
{Tafsir Ibnu Katsir }

No comments:

Post a Comment