SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 17, 2017

Renungkanlah

Bagaimana mungkin kamu tegar mengucapkan selamat atas hari raya kaum yang menganggap Isa itu anak Tuhan, apabila Allah berfirman; 
"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putera Maryam,"  [Qs. Al Maa~idah: 72].

Bagaimana kelak kamu akan menjawab ....
"....padahal al-Masih (sendiri) berkata: 'Hai Bani Israil, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabbmu." 
[Qs. Al Maa~idah: 72].

Tidakkah kamu takut ...
"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan padanya Shurga, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun."   [Qs. Al Maa~idah: 72].
Ref: Tafsir Ibnu Katsir .

No comments:

Post a Comment