SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 27, 2017

Jangan ditipu oleh kehidupan Dunia..

"Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkan lah (mereka) dengan alQur'an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan dalam Neraka kerana perbuatannya sendiri. Tidak akan ada padanya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa'at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala tebusan pun, niscaya tidak akan diterima daripadanya. Mereka itu lah orang-orang yang dijerumuskan dalam Neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan adzab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu."   [Qs. Al An'aam: 70]

No comments:

Post a Comment