SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 26, 2017

Siapakah kaum dhu'afa?

Tidak hairanlah sa'at ini orang-orang yang mengikuti alQur'an dan Sunnah dengan pemahaman para Salafush Solih sangat sedikit dan mereka dari pihak yang lemah, dan di tindas. 

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam (juga) pada awal diutusnya sebagai Rasul, kebanyakkan pengikutnya adalah kaum dhu'afa (orang lemah), baik laki-laki maupun perempuan, budak laki-laki maupun budak perempuan, tidak ada orang-orang terpandang yang mengikutinya melainkan hanya sedikit. {Lihat Tafsir Ibnu Katsir/6:54 hal224.}

No comments:

Post a Comment