SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 15, 2017

Kebanyakan mereka fasik.

Disaat ini terasa sangat asing bagi mereka yang memegang teguh pada syariat Islam dan  menegakkan Sunnah Nabi-Nya. 

"Dan sesungguhnya kebanyakkan manusia adalah orang-orang yang fasik."  
[Qs. Al Maa~idah:49]

No comments:

Post a Comment