SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 2, 2017

Jangan menggadaikan agamamu

Janganlah menggadaikan prinsip agama Islam atas alasan ingin mengambil hati orang-orang kafir.
"Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?"
[Qs. An-Nisaa':144] 

Janganlah berbasa-basi dengan orang-orang kafir atas alasan harmoni dan toleransi, walhal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman;

"Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan."  [Qs. An-Nisaa': 151]

No comments:

Post a Comment