SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 7, 2017

Sifat ahli bid'ah/ ahli kalam

Sifat Ahli bid'ah/ ahli kalam, seandainya dikemukakan semua dalil yang menunjukkan Kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, niscaya mereka tidak akan mengikutinya dan tidak akan meninggalkan (amalan kebid'ahan) hawa nafsu mereka.
Perumpamaan mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberitahukan mengenai kekufuran, keingkaran, dan penentangan orang-orang Yahudi terhadap keadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang mereka ketahui.
"Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabb-mu, tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan adzab yang pedih."  [QS. Yunus: 96-97]

Oleh kerana itu Allah juga berfirman:
"Dan sesungguhnya jika kamu datangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu." [QS. Al-Baqarah: 145].
Dan apabila kehabisan hujjah, mereka melawan dengan kekerasan ... Allahul Musta'an..
Re: Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment