SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 11, 2016

Masalah yang pertama di hapuskan dalam alQur'an.

Ibnu Abbas radiyallahuanhu, dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan: "Masalah yang pertama kali dinasakh (dihapus hukumnya) didalam alQur'an adalah masalah kiblat.
Hal ini terjadi ketika Rasulullah shallallahu alaihi wassalam berhijrah keMadinah. Pada waktu itu mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Maka Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka pun merasa senang Rasululllah menghadap ke Baitul Maqdis sekitar beberapa bulan hingga datang perintah menghadap ke arah Masjidil Haram...
(Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir 2:44)

No comments:

Post a Comment