SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 22, 2016

Waspada, Berita mendatangkan fitnah!

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang ertinya;
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu..."
[ Al-Hujuraat: 6].

Ayat ini mengajar kita agar berhati-hati dalam menerima berita dari orang-orang fasik, munafik, orang-orang kafir yang tidak tahu batas halal haram, antara kebenaran dan kedustaan.
Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh mereka dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik itu, di mana pada saat itu ia  berpredikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan. Sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah mengikutinya dari belakang. Padahal Allah Azza wa Jal telah melarang untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Terbukti, melalui media di internet, banyak fitnah, penghasutan menyebar luas. Penyebaran berita tanpa tapisan telah berjaya memancing emosi orang ramai sehingga risalah Islam yang sebenarnya mengikuti kefahaman para Salafush soleh dianggap ideologi pengganasan.

Kita lihat betapa celarunya kemelut yang sedang berkocak sa'at ini. Rakyat biasa disuntik kan dengan virus hasutan dari berbagai pihak, berbagai kumpulan, tidak kira dari orang awam atau orang 'alim' sekalipun, apalagi media-media yang tidak bertanggung jawab. Kekecuhan ini telah memberi ruang pada orang-orang munafik, ahlul hawa, mengambil kesempatan memicu tujuan jahat mereka.
Allahul Musta'an.

No comments:

Post a Comment