SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 17, 2016

Orang yang benar-benar dapat beristirahat

"Sesungguhnya yang dapat beristirahat adalah orang yang telah diampuni dosanya."
[1710] Diriwayatkan dari 'Aisyah, Bilal al-Habsyi dan Muhammad bin 'Urwah secara mursal.
Silsilah Hadith Shahih no. 1349, oleh Syaikh Al-Albani.

No comments:

Post a Comment