SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 4, 2016

Orang fasik akan ingkar hukum yang sudah jelas

Hanya orang fasik yang akan mengingkari hukum-hukum yang sudah jelas dalam alQur'an.

""Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik."  [Qs. Al-Baqarah : 99]
Tafsir Ibnu Katsir; 2:99

No comments:

Post a Comment