SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 12, 2017

AlQur'an bukan menyusahkan tapi..

AlQur'an diturunkan bukanlah agar manusia sengsara dengan amalan yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Sepertimana firman Nya;
"Kami tidak menurunkan alQur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah), yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi."  [Qs. Thaahaa; 20:2-3].
(Sila lihat tafsir Al-Muyassar, 29:2-3)

Dari itu bagaimana munkin ada yang mengatakan ada syar'iat alQur'an yang sudah tidak relevan lagi kerana tidak praktikal zaman ini.

No comments:

Post a Comment