SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 29, 2017

Mengapa air laut asin?

Dikatakan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Mahasuci Allah menciptakan lautan dalam keadaan asin agar tidak terjadi pembusukan udara yang dapat merusak keadaan itu. Juga agar hewan yang mati didalamnya tidak mengalami pembusukan. Dikeranakan airnya asin, maka udara pun menjadi segar dan bangkai nya tetap baik.
"Dan yang lain asin lagi pahit." [Qs. Al-Furqaan; 25:53]

No comments:

Post a Comment