SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 8, 2017

Berjenis Sabar dalam alQur'an

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata terdapat 16 jenis 'sabar' disebutkan dalam alQur'an:

1)🔺  "Perintah dengannya," seperti firmanNya, "Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjekan shalat."  [Al-Baqarah:45], Ali-Imraan:200, An-Nahl:127, Al-Baqarah:53.
2)🔺  "Larangan dari lawannya," seperti firmanNya, "Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam,) dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang akan menimpa kamu." [Ali-Imraan: 139], maka perasaan lemah dari tiada nya kesabaran.  Al-Ahqaf: 35, Al-Anfaal: 15, Muhammad: 33.
3)🔺 "Pujian atas ahlinya," seperti firmanNya, "Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil, orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa."  [Al-Baqarah: 177], dan ia banyak dalam alQur'an.
4)🔺 "Mewajibkan mahabbah Allah bagi mereka" seperti firmanNya: "Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar."  [Ali-Imraan: 146].
5)🔺 "Mewajibkan kebersamaanNya dengan mereka," iaitu kebersamaan khas yang mengandungi pemeliharan, pertolongan dan penguatan mereka, seperti firmanNya "Dan bersabarlah kamu sesungguhnya Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar."  [Al-Anfaal: 46], "Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."  [Al-Baqarah:  249]
6)🔺 "Pemberitahuan Nya bahawa sabar baik bagi ahlinya" seperti firmanNya "Dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar." [An-Nahl: 126] , An-Nisaa': 25.
7)🔺"Mewajibkan balasan bagi mereka dengan amalannya yang lebih baik" seperti firmanNya "Dan sesungguhnya Kami membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang baik dari apa yang mereka telan kerjekan." [An-Nahl: 96]
8)🔺"Allah Subhanawataala mewajibkan balasan bagi mereka tanpa hisab" seperti firmanNya " Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira." [Az-Zumar: 10]
9)🔺"Penyampaian berita gembira kepada orang-orang yang bersabar" seperti firmanNya "Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."  [Al-Baqarah: 155]
10)🔺"Jaminan kemenangan dan bantuan bagi mereka" seperti firmanNya "Bahkan (mencukupi. Dalam pada itu) jika kamu sabar dan bertaqwa, dan mereka (musuh) datang menyerangmu dengan serta merta, niscaya Allah membantu kamu dengan 5,000 Malaikat yang bertanda masing-masing." [Ali-Imran: 125]. 
"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama dengan kesabaran." (HR. Ahmad -1/307, sanad Shahih dari Ibnu Abbas radiyallaanhu).
11)🔺"Pemberitahuan dari Allah bahawa orang-orang yang bersabar adalah ahli azam" seperti firmanNya "Dalam pada itu (ingatlah), orang yang bersabar dan memaafkan (kesalahan orang terhadapnya), sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat (melakukannya)." [Asy-Syuura:43]
12)🔺(Pemberitahuan bahwa tidak diterima amal-amal soleh, balasan dan keuntungan yang besar kecuali bagi orang yang sabar" seperti firmanNya "Janganlah kamu berkata demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh; dan tidak akan dapat menerima (pahala yang demikian) itu melainkan orang-orang yang sabar."  [Al-Qasas: 80]
"Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari Kebahagian dunia dan akhirat." [Fussilat: 35]
13)🔺"Pemberitahuan yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat dan pengajaran-pengajaran hanya orang-orang yang sabar," seperti firmanNya kepada Musa,"Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap gulita kufur kepada cahaya iman; dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. "Sesungguhnya yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar lagi kuat bersyukur," [Ibrahim: 5], Saba':19, Asy-Syuura :32-33.
14)🔺"Pemberitahuan bahwa kemenangan yang dituntut disukai, keselamatan dari kebencian yang dijauhi, dan kemasukan kedalam syurga hanya dicapai dengan kesabaran," seperti firmanNya: "Dan malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. (Memberi Hormat dengan berkata): Selamat sejahtera lah kamu berpanjangan, disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu." [Ar-Ra'ad: 23-24)
15)🔺"Melahirkan darjat al-imamah kepada ahlinya," saya mendengar Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata "Dengan sabar dan yakin dicapai al-imamah (kepimpinan) dalam agama... "Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Kami, Selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami." (As-Sajdah:24].
16)🔺"Kaitan dengan maqam-maqam Islam dan iman" sepertimana Allah mengaitkannya dengan keyakinan dan keimanan, dengan takwa dan tawakkal, dengan syukur, amal soleh dan rahmat.

Dipetik dari Madarij as-Salikin oleh Ibnu Qayyim (803)

No comments:

Post a Comment