SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 17, 2017

Tatkala menghadapi ancaman orang-orang kafir!

Dalam surah Al-Anbiya' ayat 112, Nabi salallahu alaihi wassalam berdoa: "Rabbi, berilah keputusan yang benar antara kami dan kaum kami yang mendustakan. Kami memohon pertolongan kepada Rabb kami Yang Maha Pengasih dalam menghadapi  kesyirikan, pendustaan, dan kebohongan yang kalian sifatkan serta kemenangan kalian dan kekalahan kami yang kalian ancamkan kepada kami wahai orang-orang kafir."  
[Sila Lihat At-Tafsir Al-Muyassar; 21:112]

No comments:

Post a Comment