SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 18, 2017

Hidup tetapi seperti mayit diantara manusia

Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim  Rahimahullahu : 

"Alim (orang yang berilmu) setelah matinya adalah seorang yang sudah mati akan tetapi dia tetap hidup di kalangan manusia, sedangkan orang yang jahil (bodoh) di masa hidupnya adalah seorang yang masih hidup, akan tetapi dia seperti mayit diantara manusia."
(Miftah Daris Sa'adah ;1/438)

No comments:

Post a Comment