SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 18, 2017

Sebab hilang takut pada Akhirat

Berkata Sufyan Ats-Tsauri Rahimahullah :

"Barangsiapa yang mencintai dunia dan senang dengannya maka akan dicabut rasa takut terhadap akhirat di dalam hatinya."
[Hilyah Al-Auliya (10/22)]

No comments:

Post a Comment