SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 28, 2017

Ancaman meninggalkan AlQuran.

'Berkatalah Rasul: "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan."  [Qs. Al~Furqaan; 25:30]. (Tafsir Ibnu Katsir) 

Rasul mengadukan perbuatan kaumnya yang telah meninggalkan dan menjauhi Al-Qur'an, selalu berpaling darinya, serta enggan merenungi, mengamalkan, dan menyampaikannya. Ayat ini mengandung ancaman besar bagi siapa yang meninggalkan alQur'an dan tidak mengamalkannya. (Lihat tafsir Al-Muyassar)

Bagaimanakah keadaan manusia hari ini? Mereka enggan tunduk pada wahyu, tapi wahyu dipaksa tunduk pada akal dan pendapatnya. Mereka berhujjah dengan kaedah tafsir alQuran oleh ulama dahulu itu sudah usang, jumud dan sempit yang tidak sesuai lagi di zaman ini... Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment