SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 19, 2017

Masing-masing mengaku benar..

Benarkah semua agama itu sama, menuntun para pengikutnya ke satu jalan menuju Allah walaupun dengan cara yang berbeza-beza? Didunia mereka semua mengaku benar, namun Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang ertinya;

'Inilah dua golongan yang berselisih pendapat tentang Rabb mereka, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan golongan yang kafir, masing-masing mengaku sebagai orang yang benar. Orang-orang kafir kelak akan diliputi oleh adzab berupa pakaian-pakaian yang dibuat dari api untuk mereka kenakan sehingga membakar jasad mereka, dari atas kepala mereka dicurahkan air yang luar biasa panasnya. Air itu turun ke perut, lalu melelehkan isinya sehingga menembus kulit, membakarnya, dan isi perut itu berjatuhan. Para malaikat memukul kepala mereka dengan palu-palu dari besi. Setiap kali mereka berusaha keluar dari Neraka kerana beratnya penderitaan, mereka dikembalikan untuk diadzab di dalamnya, dan dikatakan kepada mereka: "Rasakan adzab Neraka yang membakar!"
[ At-Tafsir Al-Muyassar, Al-Hajj : 19-22]

No comments:

Post a Comment