SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 6, 2017

Siapakah Orang yang Lebih Dzalim?

Tidak ada seorang pun yang lebih zhalim dari orang yang dinasehati dengan ayat-ayat Rabbnya yang jelas, lalu ia berpaling darinya kepada kebatilan dan melupakan perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukannya, tidak bertaubat darinya. Sungguh, Kami jadikan penutup dihati mereka sehingga mereka tidak memahami alQur'an dan tidak mengetahui kebaikan yang terkandung didalamnya. Kami jadikan ditelinga mereka semacam sumbatan sehingga mereka tidak mendengarkannya dan tidak mengambil manfaat darinya. Jika kau ajak mereka kepada maka mereka tidak akan menyambut ajakanmu itu dan tidak akan mengikuti petunjuk kepada keimanan itu, selamanya. [Qs. Al-Kahfi; 18:57]
~Di petik dari terjemah At-Tafsir Al-Muyassar ~

No comments:

Post a Comment