SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 24, 2017

Permusuhan yang keras

Saat ini mereka yang mengikuti manhaj salaf mendapat tentangan hebat dari orang-orang munafik dan orang musyrikin yang semuanya berada didalam kesesatan, perbedaan dan pembangkangan yang keras terhadap kebenaran (al-haq).
"Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat.." [Qs. Al-Hajj; 22:53].. 

Dan apabila orang-orang berhujjah dengan dalil-dalil yang shahih dari alQu'ran dan sunnah Nabi-Nya, mereka pun menyerang dengan berbagai cara melalui kejahatan tangan dan lisan mereka,
"Dan apabila dibacakan dihadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami dihadapan mereka."
[Qs. Al-Hajj; 22:42]

No comments:

Post a Comment