SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 19, 2013

' Ada Lima Malam yang Doa Tidak Akan Tertolak

"Ada lima malam yang doa tidak akan tertolak: awal malam bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Jumaat, malam Idul Fitri dan malam Idhul Adha."

Hadits ini sangat popular dan sering kita dengar pabila menjelang bulan Rejab, Sha'ban dan Shawal dan seterusnya.
Syaikh al-Albani mengatakan Hadits ini maudhu'. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqi (X/275-276) dengan jalur sanad dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Abi Qa'nab, dari Abi Umamah, ia berkata, ia berkata "Rasulullah bersabda......." lalu ia menuturkannya.

Ibnu Asakir berkata, "jangan engkau dengar periwayatannya, kerana sesungguhnya ia adalah seorang pendusta." Syaikh al-Albani juga berkata," sepengatahuan saya, Ibrahim bin Abi Yahya di kenal sebagai pendusta."  Hal ini dinyatakan oleh Yahya bin Mu'in dan yang lainnya.

Sila lihat pembahasan selanjutnya dlm Silsilah Hadits Dhaif' dan Maudhu' Jilid 3 no1452

No comments:

Post a Comment