SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 21, 2013

Sebaik-baiknya Nikmat adalah.....

Sebaik-baiknya nikmat itu adalah nikmat iman. Semua makhluk adalah tanda-tanda kebesaran-Nya yang menghasilkan apa-apa yang dihasilkan oleh nikmat tersebut. Allah Subhanu wa Ta'ala berfirman:

"Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal."
[QS Yusuf; 12:111]

"Sebagai pelajaran dan peringatan bagi semua hamba yang mau kembali."
[QS Qaaf; 50:8]

Sesuatu yang menimpa manusia, jika itu membuat dia gembira maka itu adalah nikmat. Hal ini sudah jelas. Tetapi jika itu membuat keburukan bagi dirinya maka itu juga nikmat, dilihat dari sisi bahwa hal itu akan menghapuskan kesalahannya dan akan mendapat pahala atas kesabarannya.

Dan juga dari sisi bahwa didalamnya terdapat hikmah dan rahmat yang tidak diketahuinya. Firman Allah Subhanhu wa Ta'ala;

"Bisa kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan bisa kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui."
[QS al-Baqarah; 2:216]

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda;

"Demi Allah, Allah tidak akan menetapkan suatu ketentuan bagi seorang Mukmin kecuali hal itu baik baginya. Jika dia memperoleh kesenangan maka dia bershukur. Dan itu baik baginya. Jika dia tertimpa kesusahan maka dia bersabar. Dan itu baik baginya."

Apabila seperti itu keadaannya maka keduanya adalah nikmat dari Allah Subhanhu wa Ta'ala bagi manusia.

Dikutip dari Al-Hasanah wa Sayyiah karya Ibnu Taimiyyah. Diterbitkan oleh Pustaka Hidayah cetakan pertama 2008. Bandung.

No comments:

Post a Comment