SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 22, 2015

Air Mata Nabi

Sa'at ini dakwah menegakkan Sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang menghadapi ancaman, tentangan hebat dari berbagai pihak. Para asatizah yang ingin mengajarkan agama Islam sebagaimana yang telah di praktikkan oleh para Salaful Ummah tidak mendapat ruang dimasjid-masjid apa lagi mengamalkan sunnah-sunnah beliau diatas mimbar. 

Masyarakat sedang ditimpa goncangan besar, gempa yang amat dahshat sehingga sesuatu tidak lagi pada tempatnya. Manusia telah begitu rendah kemanusiaannya hingga bersujud pada kaki-kaki syaikh, meminta-minta pada mayit yang tidak memiliki kuasa memberi manfaat dan mudarat atas diri mereka. Pola pikir manusia sudah benar-benar bobrok, sehingga yang ma'ruf di anggap mungkar, yang mungkar di anggap ma'ruf. Sunnah di anggap bid'ah dan bid'ah di anggap Sunnah. Mereka yang tegar diatas (manhaj Salaf) dikatakan radikal, sementara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu (akalnya) dikatakan Muslim pratikal. 

Islam kembali asing. Dalam perjuangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di jalan Allah, beliau telah mengalami berbagai bentuk penderitaan dan siksaan yang lebih amat berat lagi.
Beliau bersabda; 
"Aku telah disakiti (sedemikian rupa) di jalan Allah dan tiara seorang pun yang pernah disakiti sepertiku. Aku ditaku-takuti di jalan Allah (sedemikian rupa) dan tiara seorang pun yang pernah ditakut-takuti sepertiku.  Aku pernah melalui tiga puluh hari dan malam bersama Bilal tanpa sesuatu yang bisa di makan hewan kecuali sesuatu bundilan kecil) yang dibawa Bilal dibawah ketiaknya." 
(Dilansir oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkomentar bahwa ini adalah hadis hasan shahih)
~Air Mata Nabi~ Abu Abdurrahman Al-Mishri.

No comments:

Post a Comment