SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 21, 2015

Ciri ciri iblis.

Iblis adalah dari golongan jin, bercirikan perilaku Malaikat dan menyerupai mereka dalam beribadah dan dalam melakukan kewajiban. Kerana itu, iblis termasuk dalam apa yang diserukan kepada Malaikat dan ia bermaksiat kerana menyalahi urusan itu. ~Lihat Tafsir Ibnu Katsir;18:15~

Iblis adalah makhluk pertama yang membangkang. Ia enggan sujud pada Adam alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman; 
"Dan ingatlah ketika Kami berkata kepada Malaikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka sujud, kecuali iblis, ia membangkang."  [QS. Thaahaa: 116].
"Lalu seluruh Malaikat itu sujud semuanya. Kecuali iblis.." [QS. Shaad: 73-74]
"Ia enggan ikut bersama-sama (Malaikat) yang sujud itu." [QS. Al-Hijr : 31]

Walaupun iblis tahu dan kenal Allah namun ia mengingkari dan melawan perintahNya, ia disebut 'kafir'. Ia sombong dan menganggap dirinya hebat. 
"Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir."  [QS. Al-Baqarah :34]
"...dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir." [QS. Shaad:74]

Dengan kesombongan yang keras, 
"Berkata iblis: 'Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk." [QS. Al-Hijr : 33]
Ia juga makhluk pertama yang menggunakan Qiyas yang salah, apabila 'Allah berfirman:
"Hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada apa yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombong diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?" Iblis berkata: "Aku lebih baik darinya, kerana Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."  [QS. Shaad: 75-76].

No comments:

Post a Comment