SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 6, 2015

Orang pertama mati syahid dalam Islam.

Dari Mujahid ia berkata, "Orang yang pertama mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah, ibunda 'Ammar. Abu Jahal telah menusuknya dengan hujung to bak dari arah kemaluannya." 
Ibnu Sa'd berkata, "Ia adalah Shahabiyyah yang pertama-tama masuk Islam di Makkah. Ia termasuk salah seorang yang mendapatkan siksaan kerana menyembah Allah agar ia berbelok (murtad) dari agamanya. Namun ia tetap dalam kesabaran, hingga suatu hari lewat lah Abu Jahal kemudian menusuknya dengan hujung tombak dari arah kemaluannya dan ia pun wafat."
(Ath-Thabaqaat VIi/264-265, karya Ibnu Sa'd)
~dipetik dari Fiqih Dakwah Para Nabi oleh Prof Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali~

No comments:

Post a Comment