SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 26, 2015

Jadikan alQur'an dan Sunnah hakim terhadap akal dan fikiran..

Sesungguhnya wajib menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai hakim terhadap akal dan fikiran. "Sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai Allah adalah yang sengit dalam perselisihan (berdebat)." (HR. Al-Bukhari no.2467, Muslim no.2668).
Kerana Sesungguhnya tidak ada orang yang selamat dalam agamanya, kecuali orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Yakni menerima semua yang datang dari Allah dan dari Rasul-Nya dan beriman terhadap apa yang datang tersebut, tanpa dicampuri dengan menyelewengkan dan mentakwilkannya.

Imam asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang ada didalam Kitab Allah berdasarkan makna yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang darinya berdasarkan makna yang dikehendaki Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam." Maksudnya bukan berdasarkan hawa nafsu, penyelewengan makna dan pandangan-pandangan manusia. ~Thabaqat asy-Syaf'i oleh as-Subki:(8/96)~
Dari itu dalam urusan agama, apa yang tidak jelas bagi seseorang dan tidak ia ketahui maknanya atau tidak ia ketahui hakikat sesungguhnya, maka hendaklah ia kembalikan kepada Yang Maha Mengetahui. Apalagi jika dalam masa'alah tersebut tidak ada ilmunya bagi para ulama, maka wajib diserahkan sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi.
Itulah sebabnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila bertanya kepada para sahabat tentang sebagian masalah yang tidak mereka ketahui, mereka menjawab;

"Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui."

Dan semoga shalawat dan salam senantiasa di limpahkan Allah atas Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, keluarga dan para Sahabat beliau...
~Al-Aqidah Ath-Thahawiyah, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dijelaskan oleh Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan~

No comments:

Post a Comment