SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 28, 2015

Mereka yang tidak diberikan hidayah...

Imam Ath-Thahawi rahimahullah mengatakan Allah Ta'ala menetapkan hidayah sebagai suatu karunia dari-Nya, dan memuliakan seseorang yang menginginkan kebaikan dan hidayah, sehingga Allah memudahkannya kepada kebaikan dan memudahkan baginya mengerjekan kebaikan. Ini adalah untuk kemaslahatan baginya, bukan kemaslahatan bagi Allah Azza wa Jalla.

Sedangkan menyesatkan orang-orang yang sesat adalah merupakan sebuah keadilan daripadaNya, sebagai balasan bagi mereka kerana keberpalingan dan ketidak inginan mereka kepada kebaikan dan keta'atan Allah. Allah tidak sedikit pun menzalimi mereka. Itulah sebabnya kita dapatkan didalam ayat,
"Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zhalim."  [Al-Baqarah: 258]

"Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir."  [Al-Baqarah: 264]

"Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik."  [Al-Ma'idah: 108]

Allah menjadikan kezaliman, Kekufuran dan kefasikan sebagai sebab-sebab tidak diberikanNya hidayah, dan semua itu adalah merupakan perbuatan hamba-hamba yang Allah balas atasnya untuk mereka, sebagai suatu keadilan dari Allah, bukan suatu kezaliman. 

"Dan Allah tidak menzalimi (menganiaya) mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri."  [An-Nahl:33].
Allahul mustaan 
~Penjelasan Matan al-Aqidah Ath-Thahawiyah~ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

No comments:

Post a Comment