SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 10, 2014

Kekeliruan orang alim serupa dengan perahu pecah.

Abu 'Umar berkata: "Kekeliruan orang alim serupa dengan perahu yang pecah; kerana jika perahu itu tenggelam, akan banyak juga manusia yang tenggelam bersamanya." 
Abu 'Umar berkata: "Apabila telah jelas dan disahkan, bahwa seorang alim yang melakukan kekeliruan dan kesalahan, tidak boleh bagi seseorang untuk berfatwa dan beragama (menjalankannya) menurut pendapat yang tidak ia ketahui keshahihan pandangannya." 

Umar Khattab Radhiyallahu 'Anhu berkata: "Sesungguhnya hadith kalian adalah seburuk-buruknya hadith, dan sesungguhnya ucapan kalian adalah seburuk-buruknya ucapan; kerana sesungguhnya kalian telah berbicara kepada manusia sehingga (mereka berkata) dikatakan bahwa fulan berkata dan sifulan berkata, dan ia meninggalkan Kitab Allah. Barangsiapa dari kalian yang telah menegakkannya maka tegaklah sesuai dengan kitab Allah, dan jika tidak, duduklah. "
Maka bagaimanakah seandainya didapati apa yang ada didalamnya meninggalkan (ketentuan) dari kitab Allah, sunnah Rasul-Nya dan perkataan para sahabat kepada sifulan dan sifulan? Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allahul Musta'an. 
Risalah Taklid..Jangan Kamu Ikuti apa yang Kamu Tidak Tahu oleh Ibnu Qayyim 

No comments:

Post a Comment