SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 28, 2014

Satu daripada sumber ilmu Tauhid adalah Logik Akal?

Benarkah satu daripada sumber ilmu Tauhid adalah Logika Akal? Terdapat dalam silibus pengajian tinggi di sebuah perbadanan Islam mengatakan bahwa ada empat sumber ilmu Tauhid. Yaitu 1) al-Quran 2) Hadith 3) ijma' ulama  4) Logik Akal. 
Walaupun Islam menggalakkan penggunaan akal, (yang sehat) namun akal tiada peranan pada dasarnya ~kerana ketidakmampuannya dan keterbatasannya~ didalam masalah 'aqidah dan ketentuan Ibadah. 
Dakwah para rasul, mulai dari rasul yang pertama hingga yang terakhir intinya ialah jenis tauhid Uluhiyah, mengesakan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan, (ditentukan) seperti doa, nazar, kurban, raja' (pengharapan), takut, tawakkal, senang dan taubat. Semua cara peribadahan di wahyukan pada para nabi, mereka TIDAK menggunakan LOGIK AKAL membuat apa jua cara peribadahan. 

"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya."
[QS. Al- Maidah : 1]
Aqidah adalah tauqifiyah (berdasarkan wahyu semata.) Ia tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i serta tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Kerana itulah sumber-sumbernya terbatas pada apa yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Sebab tiada seorang pun yang mengetahui tentang Allah, tentang apa wajib bagi Nya dan apa yang harus disucikan dari-Nya melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih tahu tentang Allah selain Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Oleh kerana itu manhaj Salafush shalih dan para pengikutnya dalam mengambil ilmu tauhid, aqidah terbatas pada al-Quran dan As-Sunnah.

Mereka mengimani, menyakini dan mengamalkan segala yang ditunjukkan oleh al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak apa yang tidak ditunjukkan. Segalanya diterima tanpa percampuran akal manusia. Kerana itu tidak ada pertentangan diantara mereka didalam i'tiqad. Bahkan aqidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga SATU. Allah Ta'ala berfirman;

"Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."  [QS. Thaaha ; 123] 

Oleh sebab itu mereka dinamakan Firqah Najiyah (golongan yang selamat). Cara peribadahan dari sudut aqidah dan ketentuan ibadah, tidak terbit dari akal, perasaan, naluri atau hawa nafsu manusia. 
Allahul Musta'an.
Sumber bacaan:  Kitab Tauhid oleh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dan Sejarah Pembentukan &   Perkembangan Hukum-hukum & Perundangan Islam oleh Ibn Jamak.

No comments:

Post a Comment