SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 13, 2014

Pemboikotan terhadap tiga sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam

Agama Islam adalah agama unggul dan relevan dalam setiap waktu apabila ditopang oleh orang-orang yang berkualitas dan layak untuk mengemban serta menyampaikannya kepada seluruh umat manusia dengan benar, amanah, suci, bersih, ikhlas, dan hanya mencari ridha Allah semata.
Di antara contoh-contoh ini adalah sikap para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terhadap Ka'ab bin Malik radiyallahanhu dan kedua temannya yang mendapatkan pemutusan hubungan dan pemboikotan disebabkan mereka tidak ikut serta dalam Perang Tabuk.

Lihatlah pemboikotan terhadap tiga orang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ini. Mereka melaksanakan shalat di belakang beliau di sebuah masjid yang di bangun atas fondasi ketakwaan. Mereka memboikot ketiganya dan tidak berbicara kepada mereka hingga hal memberi salam. 
Apakah orang-orang Islam pada zaman sekarang ada yang bara' dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakkan di bumi?

Sikap sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radiyallahanhu adalah sikap agung yang menampakkan wala'nya kepada agama dan saudara-saudara seimannya, meski dia di boikot oleh saudara-saudara seimannya serta orang-orang yang ia cintai. Dia di boikot oleh mereka hingga dalam hal memberikan salam. Inilah sikap seorang sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik.
Di kutip dari buku Al-Wala' Wal-Bara' oleh Muhammad Said Al-Qahthani. Terbitan Ummul Qura

No comments:

Post a Comment