SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 15, 2014

Peringatan ikuti Sunnah dan tidak turuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik!

"Hai Nabi, bertakwa lah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana,".  [QS. Al-Ahzaab: 1]

Ini merupakan peringatan dari yang tertinggi (Allah Azza wa Jal) kepada yang terendah (manusia). Sesungguhnya Allah Ta'ala bila memberikan perintah kepada hamba dan RasulNya dengan cara ini, maka itu berarti Allah memerintahkan orang yang berada dibawahnya untuk melaksanakannya. Itu cara yang utama dan lebih baik. 
Dalam ayat ini Allah mengingatkan supaya jangan mendengarkan pendapat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bermusyawarah dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk diikuti dan ditaati perintah-perintah-Nya. Kerana; 
"Sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana," dan untuk itu Allah Ta'ala berfirman;   "...dan ikutilah apa yang diwahyukan Rabb-mu kepadamu." [QS. Al-Ahzaab: 2] Yakitu, berupa Al Quran dan As- Sunnah. 

Cukuplah Allah sebagai Pemelihara bagi orang yang bertawakkal dan berserah diri pada-Nya ...sebagaimana firman-Nya ;
"Dan bertawakkallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara."  [QS. Al-Ahzaab:3]

Tapi saat ini kita lihat ramai umat Islam yang berkiblat ke barat, walaupun jika konsep yang dibawa bertentangan dengan pola kehidupan Islam... 

Ada pula yang membelakangi sunnah Rasul-Nya namun mereka mempertahankan, mempromosi bid'ah-bidah atas alasan khilaf, dan Islam tidak kaku.

Benar agama Islam bukan agama ekstrim dan pengikutnya bukan extremis, tapi itu bukan berarti melecehkan sunnah-sunnah beliau, apalagi menginovasi, membuat syariat baru untuk kepentingan hawa nafs masing-masing.

Jadi ini ayat peringatan untuk tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang dampaknya akan membuat seseorang meninggalkan sunnah Nabi-Nya.. Wallahu a'lam..wa Allahul Musta'an ..
Ref:  Tafsir Ibnu Katsir ..

No comments:

Post a Comment