SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 9, 2014

Seperti Labah-labah membuat Rumah.

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, seandainya mereka mengetahui. " [QS. Al-Ankabuut:41]
Inilah perumpamaan yang Allah buat bagi orang-orang musyrik yang menjadikan (bagi mereka) ilah-ilah selain Allah, dimana mereka mengharapkan pertolongannya, meminta rezki dan berpegang pada mereka dalam keadaan sempit. Keadaan mereka (diumpamakan) seperti sarang labah-labah dalam kelemahan dan kerapuhannya. Tidak ada ditangan ilah-ilah mereka itu kecuali seperti orang yang berpengang dengan sarang labah-labah yang tidak dapat merubah apa-apa. Seandainya mereka tahu hal tersebut niscaya mereka tidak akan mengambil selain Allah sebagai penolong. (1)

Bagaimanakah keadaan hari ini, orang yang meminta tolong kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, atau syaikh-syaikh mereka yang telah mati, dengan beralasan, mereka tidak meminta pertolongan dari orang yang sudah mati, tetapi hanya untuk perantaran sahaja dan niatkan  Allah yang akan mengkabulkan doa'. Kita katakan jika Allah Ta'ala yang mengkabulkan doa' mengapa tidak minta langsung kepada Allah saja? 
Sesungguhnya Allah telah berfirman;
"Berdo'alah kalian kepada Rabb kalian...." [QS. Al A'raf:55]
Bukankah ayat ini menerangkan bahwa do'a itu ibadah. Dan apabila do'a itu ibadah, maka sesungguhnya berdo'a kepada selain Allah berarti menyekutukan Allah Ta'ala. Oleh kerana yang berhak untuk dimintai do'a, di ibadahi dan diharapkan adalah Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya. (2)

Dengan beralasan seperti orang-orang musyrik dahulu yaitu: "Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata); 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya." [Az-Zumar:3]  (2)
Kemudian Allah Ta'ala mengancam orang yang menyembah selain Allah dan menyekutukan-Nya, Allah Azza wa Jalla Mahamengetahui perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan serta mengetahui tandingan-tandingan yang mereka persekutuan serta akan membalas mereka. (1)

"Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. "  [QS. Al-Ankabuut:42]. 

Ini tentu saja berbeda dengan orang Mukmin yang hatinya beriman kepada Allah, disamping itu dia berbuat amal baik dengan mengikuti syariat. Dia berpegang dengan buhul tali yang amat kuat yang tidak akan lepas kerana begitu kuat dan kokohnya. (1)
Allaahul Musta'an..

(1) Tafsir Ibnu Katsir ; 29:41-42
(2) Syarah Kasyfu Syubuhat; Membongkar Akar Kesyirikan: oleh Syaikh Utsaimin 

No comments:

Post a Comment