SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 8, 2014

Orang Munafik bukan dari golongan Mukmin atau golongan Kafirin...

"Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman."  [Al-Mujaadilah :14]

Allah Azza wa Jalla berfirman seraya mengingkari orang-orang munafik yang dalam batinnya telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, padahal pada hakikatnya mereka tidak bersama orang-orang kafir itu dan tidak juga bersama orang-orang Mukmin.

"Orang-orang itu bukan dari golonganmu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui." [Al-Mujaadilah:14]

Pada hakikatnya, orang-orang munafik itu bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan bukan juga termasuk golongan orang-orang Yahudi yang mereka jadikan sebagai pemimpin. Orang-orang munafik itu bersumpah untuk memperkuat kebohongannya, padahal mereka mengetahui bahwa mereka berdusta dalam sumpahnya. Inilah yang dinamakan sumpah palsu, apalagi keluar dari orang-orang munafik yang terlaknat seperti itu.

Yang menjadi sifat mereka adalah, secara batin mereka sama sekali tidak condong dan tidak berpihak kepada Islam. Keadaan itulah yang dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi ummat manusia. Mereka dapat di peralatkan untuk memusuhi, memerangi dan memata-matai umat Islam. Walhal keganasan bukan dari Islam, 'aksi teror' adalah propaganda  rekayasa peguasa global dan musuh-musuh Islam. Allaahul Musta'an.., 
Ref:  Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment