SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 15, 2014

Siapakah yang lebih zhalim?

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah di peringatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia berpaling daripadanya? ".  [QS. As-Sajdah: 22]

Yaitu tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang diceritakan ayat-ayat oleh Allah, dijelaskan, ditegaskan, kemudian setelah itu dia tidak peduli, mengingkari, berpaling dan melupakannya, seakan-akan dia tidak mengetahuinya. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah, berkenaan ayat diatas, beliau berkata, Qatadah berkata: "Janganlah kalian berpaling dari mengingat Allah. Kerana orang yang berpaling dari mengingat-Nya, berarti dia tertipu dengan sesuatu yang amat besar, rugi sebesar-besarnya dan merupakan dosa besar." 
Allahul Musta'an...
Ref: Tafsir Ibnu Katsir..

No comments:

Post a Comment