SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 7, 2015

Apa itu Thaghut?

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata;
"Thaghut ialah segala apa saja yang disikapi seseorang hamba yang melampaui batas padanya, baik dalam bentuk sesembahan, atau yang diikuti, atau yang ditaati." Thaghut setiap kaum adalah seseorang dimana mereka berhakim kepadanya selain Allah dan Rasul-Nya, atau mereka menyembahnya selain Allah, atau mengikutinya tanpa landasan ilmu dari Allah atau mereka mentaatinya dalam perkara dimana mereka tidak mengetahuinya bahwa ia merupakan keta'atan kepada Allah. Ini adalah Thaghut-thaghut dunia. 
Jika Anda merenungkan nya dan merenung keadaan-keadaan manusia dengannya, niscaya anda melihat kebanyakkan dari mereka telah berpaling dari beribadah kepada Allah Ta'ala kepada ibadah kepada  thaghut, dan dari mena'ati Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam kepada mentaai thaghut dan mengikutinya. Tidak mungkin seseorang dapat beriman kepada Allah sementara pada masa yang sama dia juga mentaati dan mengikuti thaghut. Allah berfirman;

"Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." [QS. Al-Baqarah:256].

Di ayat yang lain Allah berfirman;
" Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah thaghut itu. " [QS. An-Nahl: 36]

Umar bin al-Khaththab rahimahumullah berkata, 'Thaghut adalah syaitan."  Makna ucapan ini sangatlah kuat kerana ia mencakup semua keburukan yang dipegang oleh orang-orang jahiliyah dalam bentuk menyembah berhala, berhakim kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya.  

Maka memuja-muja, menyanjung-nyanjung seseorang secara berlebih-lebihan dilarang, apalagi jika ia seorang kafir, kerana Allah tidak meridhai kekufuran untuk hamba-hambaNya. 
Kerana, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu telah Kami berikan aturan dan jalan yang terang."  [QS. Al-Ma'idah: 48].
Namun jika Anda lihat ramai manusia maseh lagi "menyembah Thaghut" itu tidak menghairankan kerana Allah Taala telah berfirman;

"Maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya." [QS. An-Nahl :36]

Semoga kita semua tergolong daripada mereka yang diberi petunjuk olehNya. Ameen.
Ref: Fathul Majid bab Syarah Kitab Tauhid, hal 34.

No comments:

Post a Comment