SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 12, 2015

"Jadilah orang (berilmu) atau seorang pelajar. Janganlah menjadi seorang pengekor."

Ibnu Mas'ud berkata:
"Jadilah orang alim (berilmu) atau seorang pelajar. Janganlah engkau menjadi seorang pengekor." 
Syaikh Al-Albani berkata:
"Ketahuilah bahwa Rabb yang berhak kalian sembah hanya satu dan orang yang berhak kalian ikuti juga hanyalah seorang. Dengan demikian kalian telah mengamalkan makna kalimat syahadah, 'Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya.'"
Jika kalian mengesakan Allah dalam beribadah hanya kepada-Nya, maka demikian juga kalian hendaklah hanya menjadikan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sebagai panutan.
(Berhujjah dengan hadith Ahad dalam masalah akidah & hukum, oleh Syaikh Al-Albani)

No comments:

Post a Comment