SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 17, 2015

Otak Penipu!

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman;
"Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian), niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka."  [QS. Al-'Alaq: 15-16]

Maksud memasukkannya kedalam Neraka dengan menarik kepalanya. Yaitu ubun-ubun Abu Jahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang perbuatannya. Dia pernah berkata, "Jika aku melihat Muhammad mengerjekan shalat di Ka'bah, niscaya akan aku injak lehernya." Dalam Tafsir Ibnu Katsir dikatakan ayat diatas ialah kecaman dari Allah Ta'ala terhadap Abu Jahal yang ingin menganiayai Nabi-Nya.

Dalam badan manusia pusat yang berfungsi bilamana seseorang berdusta ialah dibagian depan otaknya, yaitu dipanggil ubun-ubun. Para ilmuan dan penelitia telah melakukan beberapa kajian dalam rangka untuk menemukan kebohongan. Hasil dari penelitian itu, mereka menemukan bahwa bagian badan yang bertanggung jawab atas kebohongan adalah otak manusia yang dibahgian depan yang terletak dibagian yang disebut ubun-ubun.

Dari itu kebohongan, penipuan, penyimpangan, yakni otak penipu, itu semua berpusat dari ubun-ubun seseorang.Fakta ini telah ditemukan oleh para ilmuwan pada masa sekarang ini dengan menggunakan pemindaian resonansi magnetik. MasyaAllah!

No comments:

Post a Comment