SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 12, 2015

Budaya Taqlid antara sebab kaum Muslimin berpaling dari alQuran & As Sunnah

Budaya 'taqlid' adalah salah satu sebab atau mungkin penyebab utama diantara sebab-sebab lainnya yang menyebabkan kaum muslimin berpaling dari alQur'an dan as-Sunnah kerana bertaqlid kepada syaikh yang diikuti. Allah Azza wa Jalla berfirman:

"Hanya ucapan orang-orang Mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) diantara mereka, mereka berkata, 'Kami mendengar, dan kami ta'at.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."  [QS. An-Nuur : 51] yang mana seharusnya ia langsung bersegera untuk menerima atas dalil dan peringatan yang ia terima tersebut. Kerana itu adalah ilmu dan jangan terus bertaqlid dengan merujuk kepada pendapat orang lain, kerana hal itu adalah perbuatan bodoh. 

Syaikh Al-Albani berkata; 'Hendaklah kalian benar-benar memantapkan diri (dengan belajar) untuk meraih derajat yang wajib kalian raih. Mungkin tidak mudah sampai ke derajat Mujtahid dan muhaqqiq (mengetahui yang salah dan benar) yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu. Tetapi berusahalah untuk sampai derajat ittiba' mengikuti dan meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam saja. Tentunya berdasarkan kemampuan masing-masing. Allahul mustaan.
(Berhujjah dengan hadith Ahad dalam masalah akidah & hukum, oleh Syaikh Al-Albani)

No comments:

Post a Comment