SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 22, 2015

Berdo'a menghadap kubur?

Dari Ali bin al-Husain bahwa dia melihat seorang laki-laki datang ke sebuah celah yang ada di kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dia masuk dan berdo'a disana, maka Ali pun melarangnya, dia berkata,

"Mahukah kamu aku sampaikan sebuah hadith yang aku dengar dari bapak ku dari kakekku dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, berliau bersabda, 'Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumahmu sebagai kuburan, dan berselawat lah kepadaku kerana salammu kepadaku sampai kepadaku di manapun kamu berada."
[HR. Bukhari dalam kitab at-Tarikh al-Kabir, 2/186; Abu Ya'la dalam Musnadnya, no.469. Dan dinyatakan shahih lighairihi oleh Syaikh al-Albani].

Ini menunjukkan larangan sengaja mendatangi kuburan dan altar-altar persembahan untuk berdoa dan shalat disana. 
Syaikul Islam rahimahullah berkata, "Aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang memberi izin dalam hal ini, kerana hal itu merupakan salah satu bentuk menjadikan kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagai tempat perayaan. 

Syaikh Utsaimin rahimahullah, mengatakan ini menunjukkan larangan menziarahi kubur beliau shallallahu alaihi wa sallam, secara khusus, sekalipun berziarah kepadanya termasuk amalan yang paling utama. Juga menjadi ketetapan para ulama bahwa tidak boleh shalat di kuburan, mengenai hal ini beliau memberi alasan bahwa shalat seseorang dan salamnya kepada beliau bisa sampai, sekalipun orang itu jauh. Sehingga tidak memerlukan sesuatu yang menjadi illusion orang yang ingin melakukan taqarrub (mendekatkan diri).

Imam Malik sendiri menyatakan makruh bagi penduduk Madinah mendatangi kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam setiap kali seseorang dari mereka masuk ke Masjid Nabi sebab salaf tidak pernah melakukan hal itu. 
Secara umum para imam telah bersepakat bahwa jika berdoa, tidak boleh menghadap kubur.
(Fathul Bahri bab Menjaga Tauhid ms 578)

No comments:

Post a Comment